EnglishVietnamese

Đá MARBLE

Đá GRANITE

Đá bazan Việt Nam nổi tiếng khắp thế giới vì đặc tính tốt. Đá Bazan Việt Nam có màu sắc rất đẹp, hoàn hảo cho việc lát đá ngoài trời.

image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt

Đá MARBLE

Tinh thể nhỏ màu tím hồng làm cho đá granit trông tuyệt đẹp khi xử lý bề mặt hoàn thiện khò lửa. Đá granite Crystal được sử dụng rộng rãi cho cả nội và ngoại thất.

image alt
image alt
image alt
image alt

Đá Nhà máy sản xuất

image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt

Đá ONYX

image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt

Đá SOLID SURFACE

image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt

Ứng dụng

image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt
image alt

Thành phẩm:

Độ dày (mm):

Kích thước: