EnglishVietnamese

Hoạt động sản xuất

Hoạt động khai thác

Mỏ đá Granite

Hoạt động sản xuất

Hoạt động khai thác

Mỏ đá Granite

Thành phẩm:

Độ dày (mm):

Kích thước: