EnglishVietnamese

Hình ảnh thực tế

Thành phẩm:

Độ dày (mm):

Kích thước: