EnglishVietnamese

Đá Onyx 001

Đá Onyx 001

Mô tả chi tiết

Thành phẩm:

Độ dày (mm):

Kích thước: